Actievoorwaarden Maastricht

Actievoorwaarden ‘Get Chef’s Lunchactie & Pizzadeal’ 2018

Algemeen

 • De ‘Get Chef’s Lunchactie’ loopt van 21 augustus t/m 28 september 2018.
 • De ‘Get Chef’s Pizzadeal’ loopt van 27 augustus t/m 14 september 2018.
 • Deze actie wordt aangeboden door M.RK.T Tongersestraat en Universiteitssingel ism. Get Chef’s.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • MR.K.T is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen.

Lunchactie

 • Meedoen aan de ‘Get Chef’s lunchactie’ actie kan van 21 augustus t/m 28 september 2018.
 • Door mee te doen aan de actie, maakt de winnaar kans op 1 maand gratis lunchen.
  Iedere student uit Maastricht die de Get Chef’s app download, en zijn/haar contactgegevens invult – maakt kans.
 • Er is één prijswinnaar die kans maakt op een maand lang gratis lunchen.
 • De prijswinnaar mag kiezen op welke van de twee M.RK.T locaties hij/ zij de lunch wil komen ophalen.
 • Van maandag t/m vrijdag mag de winnaar één broodje + één drankje naar keuze kosteloos ophalen.
 • De prijs is voor 4 aangesloten weken lang, dat overeenkomt met 20 aaneengesloten werkdagen.
 • Afrekenen gebeurt op basis van zijn/ haar legitimatie.
 • De prijs is niet overdraagbaar aan derden en/of te ontvangen in contanten.
 • De winnaar wordt op onpartijdige wijze geselecteerd.
 • De prijswinnaar wordt uiterlijk 8 oktober 2018 bekend gemaakt.
 • Over de uitslag van de actie kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. M.RK.T mag de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om in contact te komen met de winnaar.

Pizzadeal

 • Meedoen aan de ‘Get Chef’s pizzadeal’ actie kan van 27 augustus t/m 14 september 2018.
 • De pizza’s zijn enkel voordelig te bestellen via de Get Chef’s app, waarna deze in de M.RK.T kan worden opgehaald.
 • Van 13.00 – 19.00 uur komen er elk heel uur een aantal pizza-deals in de app.
 • De deals kunnen per uur verschillen.
 • Op = op, elk uur nieuwe kans.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens.

Slotbepaling

 • Indien M.RK.T enig vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of anderszins ontoelaatbaar gedrag constateert, behoudt M.RK.T het recht de deelnemer uit te sluiten van de actie.
 • M.RK.T medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 • Informatie over deze actie kan worden opgevraagd bij M.RK.T.
 • Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van deze actie kunnen worden gezonden naar marketing.albron@gmail.com
 • Typ- en drukfouten zijn voorbehouden.