Algemene voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden Consumenten’ zijn van toepassing op de relatietussen GetChefs B.V. (“Get Chef’s“) en de Consumenten. Horecaondernemers verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Horecaondernemers’.

 
Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Klachtenregeling
Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 10 – Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

1. Definities
Aanbod: het product- en dienstenaanbod van het Horecaondernemer dat door de Consument via het Platform bij het Horecaondernemer kan worden besteld.
Bestelling: een bestelling van de Consument bij het Horecaondernemer van het door de Consument geselecteerde Aanbod.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Consument en het Horeca ondernemer met betrekking tot een bestelling, zowel gebruikmaken van plek Horeca ondernemer, als afhalen van een bestelling
Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Get Chef’s en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Horecaondernemer: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Horecaondernemer informatie: de informatie van de Horecaondernemer met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, , bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Get Chef’s worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Horecaondernemer.

2. Identiteit van Get Chef’s
Get Chef’s B.V.

Bezoekadres
Prinsengracht 436
1017 KE Amsterdam
 

Adres hoofdvestiging:
Van Rensselaerstraat 5-2
1058 XR Amsterdam

KvK: 65918495
BTW NR: NL856316271B01
Email: info@getchefs.nl
Tel: +31 6 25 22 33 13 (dagelijks van 10:00-22:00 uur)

3. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service. Get Chef’s is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Horecaondernemer van toepassing.
2. De Consument gaat doormiddel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Horecaondernemers aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4. Het Aanbod
1. Get Chef’s publiceert het Aanbod namens de Horecaondernemers op het Platform, overeenkomstig de door de Horecaondernemers aangeleverde Horecaondernemer informatie. Get Chef’s aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Horecaondernemer informatie op het Platform.
2. Get Chef’s geeft alle Horecaondernemer informatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
3. Get Chef’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform
2. De Overeenkomst kan slechts door de Horecaondernemer worden uitgevoerd indien de Consument juist een volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Get Chef’s en het Horecaondernemer te melden.
3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel de Horecaondernemer als Get Chef’s via de door hem aangegeven contactgegevens.
4. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijdaanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Horecaondernemer, die in de bevestigingsmail of op de website van Get Chef’s is weergegeven om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
5. Get Chef’s aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Get Chef’s worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij het Horecaondernemer is slechts mogelijk indien het Horecaondernemer expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
2. Get Chef’s wijst de Consument erop dat het Horecaondernemer het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.
3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnennemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Get Chef’s besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.
4. Get Chef’s heeft het recht om namens het Horecaondernemer Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Get Chef’s een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Get Chef’s dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Get Chef’s hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling
1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens de Horecaondernemer. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen meteen online betaalmiddel via het Platform.
2. Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het(gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
3. De Horecaondernemer heeft Get Chef’s geautoriseerd om namens het Horecaondernemer de onlinebetaling van de Consument in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling
1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Horecaondernemer te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens. Get Chef’s kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.
2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Get Chef’s op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.
3. Nadat de klacht door Get Chef’s is ontvangen zal Get Chef’s zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Get Chef’s streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Horecaondernemer of Get Chef’s.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op overeenkomstentussen Get Chef’s en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumentenbetrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing,
2. Geschillen tussen Get Chef’s en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Get Chef’s als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
1. Get Chef’s slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.